Anarchisme

Het woord anarchisme is afkomstig uit het Grieks en het betekent letterlijk geen heerser. Anarchisme is dan ook het streven naar een samenleving waarin geen heerser of autoriteit is. Het moderne anarchisme is halverwege de 19e eeuw ontstaan en de ideologie heeft veel overeenkomsten met het socialisme.

Hoewel er veel verschillende stromingen zijn binnen het anarchisme, geloven anarchisten over het algemeen dat een centrale overheid niet goed is voor de samenleving. Een overheid zou leiden tot onderdrukking en dus moet dat vermeden worden. Er zouden kleinere gemeenschappen komen waarin iedereen gelijk is en de mensen zelf bepalen hoe de gemeenschap bestuurd wordt.

Ze geloven verder net als socialisten in een samenleving waarin producten en productiemiddelen toebehoren aan iedereen. Mensen moeten naar vermogen werken en ze zullen allemaal gelijk worden behandeld.

Anarchistische partijen en groeperingen die in het verleden actief waren, waren in principe tegen geweld. Toch keurden ze geweld in enkele gevallen goed, bijvoorbeeld om een tegenstander uit te schakelen en een revolutie tot stand te brengen. Dat was in die dagen echter vrij normaal.

Binnen het anarchisme was echter ook een stroming die vooral geweld gebruikte en chaos wilde veroorzaken. Deze stroming, de anarchisten van de daad, heeft ervoor gezorgd dat anarchisten als terroristen werden gezien en het heeft uiteindelijk voor de uitbanning van het anarchisme gezorgd.

Als politieke stroming is het anarchisme vandaag de dag dan ook vrijwel geheel verdwenen. Hoewel er nog enkele anarchistische bewegingen zijn en sympathisanten, zijn de politieke partijen zoals we die vroeger kenden eigenlijk allemaal opgeheven.