Energiebedrijven waarschuwen voor nieuwe heffing energie

Energiebedrijven hebben gewaarschuwd voor een verhoging de energieprijs. Doordat het kabinet meer gebruik wil maken van groene stroom moeten kolencentrales in gereedheid worden gebracht voor een backup rol en zal bijvoorbeeld de energieprijs van Eneco flink omhoog gaan.

Vooral in de winter zou er een tekort zijn aan groene energie en er moet volgens de energiemaatschappijen dan ook flink worden geïnvesteerd in het energienet. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen voor rekening van de klant komen.

Naast de energiebedrijven zal ook de regering moeten nadenken over een nieuwe heffing. Doordat er steeds meer groene energie wordt gebruikt, wordt er steeds minder accijns betaald en hierdoor zal op lange termijn een bedrag van enkele tientallen miljarden minder binnenkomen bij de regering.

Laat wat van je horen

*